Vairāk informācijas

Profesionālās izglītības iestādes apraksts

SKOLAS VĒSTURE

 • Latvijas PSR profesionāli tehniskās izglītības valsts komitejas pavēle Nr. 12, 1969. gads 6. janvāris, Rīga:
  Atvērt Jelgavā pilsētas profesionāli tehnisko vidusskolu Nr. 45 - celtniekiem, kura darbosies uz tresta "JŪRMALSTROJ" bāzes. Uzņemšanu sākt 1969. gadā. Uzņemti 522 audzēkņi.

 

 • Latvijas PSR Tautas izglītības ministrijas pavēle Nr. 573, 1989. gads 6. decembris:
  1. Izvests pedagoģisko eksperimentu "Tehniskais licejs" uz Jelgavas profesionāli tehniskās celtniecības vidusskolas Nr. 45 bāzes sākot ar 1989. gadu līdz 1993. gadam.
  2. Pārdēvēt Jelgavas profesionāli tehnisko celtniecības vidusskolu par "Tehnisko liceju" no 1989. gada decembra.

 

 • Pamatojoties uz Ministru kabineta 2003. gada 11. jūnija rīkojumu Nr. 392 "Par Amatniecības meistaru skolas, Jelgavas 105. arodskolas un Jelgavas Tehniskā liceja reorganizāciju":
  1. Ar 2003. gada 1. septembri izveidot Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā esošu profesionālās izglītības iestādi - Jelgavas Amatniecības vidusskolu.
  2. Ar 2003. gada 1. septembri iecelt Zaigu Bensoni par Jelgavas Amatniecības vidusskolas direktori.

3. Ar 2010. gada 26. aprīli par Jelgavas Amatniecības vidusskolas direktori apstiprināta Janīna Rudzīte.

 

 • Izglītības un zinātnes ministrija ar 2011. gada 1. septembri Jelgavas Amatniecības vidusskolai piešķīra profesionālās izglītības kompetences centra statusu. (MK rīkojums Nr. 390., 18.08.2011.). Jelgavas Amatniecības vidusskolas nosaukums ar 2011. gada 1. septembri - "Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs "Jelgavas Amatniecības vidusskola""

 

 • Izglītības un zinātnes ministrija ar 2012. gada 19. jūlija rīkojumu Nr. 249, „Par profesionālās izglītības iestāžu nosaukumiem” – grozīja izglītības iestādes nosaukumu no „Rietumzemgales profesionālās izglītības kompetences centrs "Jelgavas Amatniecības vidusskola”” uz „Jelgavas Tehnikums” saglabājot kompetences centra statusu.
 • Kopš 1969. gada izglītības iestāde ir sagatavojusi speciālistus nozarēs:

-         Būvniecības.

-         Enerģētikas.

-         Kokrūpniecības.

-         Metālapstrādes, mašīnbūves, mašīnzinības.

-         Tūrisms.

-         Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošanas.

-         Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.

-         Uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības, administrēšanas.

 • 2013.gada 20.decembrī starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Jelgavas Tehnikumu tika noslēgta Vienošanās Nr.2013/0062/3DP/3.1.1.1.0/13/IPIA/VIAA/004 par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansēta projekta „Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana Jelgavas Tehnikumā” (turpmāk – Projekts) īstenošanu.

Projekta mērķis ir izveidot modernu un vienotu mācību kompleksu Jelgavas Tehnikumā, attīstot skolas infrastruktūru un modernizējot mācību aprīkojumu, atbilstoši darba tirgus prasībām uzlabojot profesionālās izglītības programmu piedāvājumu un kvalitāti Zemgales plānošanas reģionā.

Projekta ietvaros paredzēts uzlabot Jelgavas Tehnikuma infrastruktūru – veikt profesionālās izglītības mācību priekšmetu praktisko un teorētisko apmācību telpu, administratīvo un koplietošanas telpu, dienesta viesnīcas rekonstrukciju, izbūvēt jaunas apmācību telpas, pielāgot skolas infrastruktūru cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī modernizēt mācību aprīkojumu profesionālo un vispārizglītojošo mācību priekšmetu apguvei.

2014. gada janvārī uzsākti būvniecības darbi. Būvdarbu veicējs – SIA „Arčers”, būvuzraudzība – SIA „Būves un būvsistēmas”, autoruzraudzība – pilnsabiedrība „REM PRO un Diānas Zalānes projektu birojs”. Būvdarbu izpildes termiņš plānots līdz 2015.gada jūnijam.

Projekta kopējo izmaksu summa - 15 524 113 EUR.

Projekta ieviešanas laiks – no 2012.gada 24.oktobra līdz 2015.gada 31.jūlijam (34 mēneši).

Projekta īstenošanas vieta – Jelgavas Tehnikums, Pulkveža Oskara Kalpaka iela 37 un 37A, Jelgava.

Projekta mērķa grupa – Jelgavas Tehnikuma izglītojamie un pedagogi.