Vairāk informācijas

Pakalpojuma paraksts

Izglītības procesa rezultātā sagatavot restorānu pakalpojumu speciālistu, kurš pārzina restorāna darba organizāciju un viesu apkalpošanas standartus; veic viesu apkalpošanas procesa plānošanu, koordinēšanu, pakalpojumu pārdošanu un restorāna darbības rezultātu analīzi kvalitatīvu pakalpojumu nodrošināšanai; ir atbildīgs par izpildītā darba rezultātu un pakalpojumu kvalitāti.