VET2B projekta mērķis ir veicināt mācīšanos, kas balstīta uz reāla darba prakses, radot virtuālu platformu (atbilstoši B2B modelim) sadarbībai starp profesionālās izglītības iestādēm uzņēmumiem.

VET2B platformā uzņēmumiem ir iespējams atrast tiem nepieciešamos produktus un pakalpojumus. Šāda sadarbība veicina PII iestādes profesionālo apmācību pievilcību, un nodrošina studentiem iespēju pārbaudīt savas profesionālās prasmes darba tirgū.

VET2B projekta mērķis

 • Izveidot inovatīvu virtuālo sadarbības veidošanas telpu profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem;
 • veicināt studentu sagatavotību darba tirgum;
 • veicināt uzņēmumu iesaistīšanos izglītības procesā, mazinot starpību starp studentu prasmēm un darba tirgu;
 • attīstīt starpnozaru partnerību.

Projekta mērķis

Projekta mērķi un rezultāti ir cieši saistīti ar mērķa grupu un ieinteresēto personu cerībām. Galvenā mērķa grupa ir PIA sniedzēji un uzņēmumu pārstāvji.

 • profesionālo izglītības iestāžu skolotāji, apmācību organizatori un izglītojamie
 • pašvaldības
 • valsts iestādes, kuru darbības mērķis ir veidot darba tirgus politikas un veicināt nodarbinātību.

VET2B veicina sadarbības veidošanos starp profesionālajām skolām un uzņēmumiem, tādējādi veicinot reģiona ekonomisko izaugsmi.

VET2B platformā tiek piedāvāti produkti / pakalpojumi ne tikai Lietuvā, bet arī Itālijā, Polijā, Portugālē, Latvijā u.c.

VET2B priekšrocības

Profesionālo skolu priekšrocības:

 • Skolēnu radošuma veicināšana;
 • Papildus reklāma izglītības iestādei;
 • Iespēja pielāgot apmācību procesu tirgus vajadzībām;
 • Profesionālās izglītības iestādes konkurētspējas veicināšana;

Uzņēmējdarbības priekšrocības:

 • Iespēja ietaupīt uzņēmuma līdzekļus;
 • Tiek veicināta sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm;
 • Tiek sekmē kvalificētu darbinieku ienākšanu darba tirgū;
 • Veicināta sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm DVB īstenošanai.

Ieguvumi studentiem:

 • Iegūtās zināšanas un prasmes caur praktiskiem uzdevumiem atbilstoši darba tirgus prasībām.