Vairāk informācijas

Profesionālās izglītības iestādes apraksts

Misija: OMTK sagatavo profesionālus, augstas raudzes speciālistus Latvijas ķīmijas, farmācijas, biotehnoloģijas, vides, pārtikas un to saskarnozarēs ilgtspējīgā un kvalitatīvā izglītības procesā modernu tehnoloģiju vidē izglītības programmās ar augstu pievienoto vērtību.

 

Vērtības: izcila kvalitāte; mērķtiecīga izaugsme un profesionāla atbildība.