Vairāk informācijas

Pakalpojuma paraksts

STUDIJU PROGRAMMĀ "PĀRTIKAS PRODUKTU KVALITĀTES KONTROLE" IEKĻAUTIE STUDIJU KURSI:

 

Dabaszinātnes, tehniskās zinātnes un informācijas tehnoloģijas

Augstākā matemātika

Fizika

Datorika

Vides zinātnes pamati

Darba aizsardzība

Civilā aizsardzība

vispārīgā un neorganiskā ķīmija

Organiskā ķīmija

analītiskā ķīmija

Pārtikas analītiskā

Fizikālā ķīmija

Pārtikas mikrobioloģija

Instrumentālā analīze

Pārtikas kvalitāte un likumdošana

Procesi un aparāti pārtikas rūpniecībā

Fermentatīvie procesi pārtikas rūpniecībā

Pārtikas produktu ražošanas tehnoloģijas pamati

Pārtikas toksikoloģija

un citi