Vairāk informācijas

Pakalpojuma paraksts

Mācību procesā tiek apgūta:

 • Darba aizsardzība
 • Sanitārtehnisko darbu tehnoloģija
 • Būvniecības pamati
 • Metināšanas darbu tehnoloģija
 • Tehniskie mērījumi
 • Sanitārtehniskās iekārtas un instrumenti
 • Materiālu mācība
 • Tehniskā rasēšana
 • Ūdens un siltumapgāde
 • Ventilācijas
 • Elektrotehnika, elektronika
 • Būvnormatīvi, būvlikumi