Informacje

Opis szoły zawodowej

 Oferujemy naukę w doskonale wyposażonych pracowniach i laboratoriach. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych uczniowie mają do dyspozycji koła zainteresowań, pracownie komputerowe, obiekty sportowe, dobrze wyposażoną skomputeryzowaną bibliotekę oraz możliwość organizowania imprez kulturalnych.
Nasi absolwenci to wykwalifikowani specjaliści, kreatywni, korzystający z różnych źródeł wiedzy, umiejący radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Wielu z nich kontynuuje naukę na studiach wyższych we wszystkich uczelniach w Polsce.
Wykwalifikowana kadra nauczycielska i bogate wyposażenie szkoły jest GWARANCJĄ DOBREGO WYKSZTAŁCENIA I PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO.
Nasza szkoła od kilku lat realizuje zajęcia dzięki programom unijnym. Uczniowie uczestniczący w tych zajęciach mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania