VET2B ma na celu promowanie uczenia się w oparciu o prawdziwą praktykę pracy. W tym celu stworzono wirtualną platformę (odpowiadającą modelowi B2B) dla szkół zawodowych i firm. W instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego uczniowie pod nadzorem nauczycieli regularnie wykonują praktyczne zadania odpowiadające prawdziwej pracy, takie jak usługi produkcji żywności, projektowanie online, projekty marketingowe, badania laboratoryjne, drukowanie 3D itp. Ich produkty / usługi mogą być przydatne dla innych organizacji.

Szkoły poprzez VET2B mogą oferować swoje produkty i usługi na rynku. Firmy w tej wirtualnej przestrzeni mogą wyszukiwać potrzebne produkty i usługi. Taka współpraca zachęca instytucje kształcenia i szkolenia zawodowego do poszukiwania sposobów na uatrakcyjnienie szkolenia zawodowego oraz do zapewnienia uczniom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności zawodowych w zakresie rozwoju produktów lub usług.

Projekt ma na celu:

 • stworzenie innowacyjnej platformy informacyjnej dla instytucji i przedsiębiorstw VET;
 • zwiększenie przygotowania uczniów do rynku pracy;
 • zachęcanie przedsiębiorstw do zaangażowania się w rozwiązywanie problemu rozbieżności między umiejętnościami uczniów a rynkiem pracy;
 • opracowanie partnerstwa międzysektorowego w celu zbadania tego zagadnienia / tematu w kontekście europejskim.

Cele VET2B

Cele i wyniki projektu są ściśle związane z oczekiwaniami grup docelowych i interesariuszy. Główną grupą docelową są dostawcy VET i przedstawiciele biznesu.

Interesariusze projektu:

 • Nauczyciele zawodowi, organizatorzy szkoleń i studenci;
 • Władze lokalne i regionalne;
 • Instytucje publiczne promujące i prowadzące działania w zakresie polityki rynku pracy i zatrudnienia;
 • Przedstawiciele tych grup, którzy zarejestrowali się w na platformie VET2B, mogą współpracować w różnych krajach europejskich. Platforma VET2B promuje uczenie się w oparciu o prawdziwą praktykę pracy. Dostosowanie zadań edukacyjnych do rzeczywistych potrzeb rynku poprawia praktyczne umiejętności uczniów, w tym zdolność krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

VET2B tworzy wirtualne środowisko do współpracy między szkołami zawodowymi a przedsiębiorstwami, które przyczynia się do bardziej produktywnego regionalnego wzrostu gospodarczego.

Współpraca międzysektorowa stwarza dogodne warunki dla zatrudnienia większej liczby absolwentów, dla podmiotów gospodarczych - do znalezienia niezbędnych wykwalifikowanych specjalistów.

Platforma VET2B oferuje produkty / usługi nie tylko w Polsce, ale także we Włoszech, Litwie, Portugalii, Łotwie etc.

Zalety VET2B

Korzyści dla szkół zawodowych:

 • Promowanie kreatywności uczniów;
 • Reklama dla działalności organizacji;
 • Możliwość dostosowania szkoleń do potrzeb rynku;
 • Szkolenie konkurencyjnych specjalistów.

Korzyści biznesowe:

 • Możliwość oszczędzania funduszy firmowych;
 • Zachęca się do współpracy z instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • Przyczynia się do „przybycia” przyszłych wykwalifikowanych pracowników na rynek pracy;
 • Przyczynianie się do dostosowania programów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb biznesowych.
 • Współpraca ze szkołami zawodowymi przyczyni się do wdrożenia zasad CSR.

Korzyści dla studentów:

 • Zdobyta wiedza i umiejętności do praktycznych zadań w świecie rzeczywistym.

Korzyści społeczne:

 • Wzmocniona współpraca między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego a sektorem biznesu.