Informacje

Opis szoły zawodowej

 Usytuowana jest atrakcyjnie w bogatym w starodrzew kompleksie parkowym. Szata roślinna parku i ogrodu szkolnego obfituje w ciekawe gatunki i odmiany drzew oraz krzewów i roślin ozdobnych krajowych
i zagranicznych.
Technikum nr 13 im. Mikołaja Kopernika

wchodzi w skład Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernika
w Rzeszowie.

W roku szkolnym 2018/2019 młodzież kształcić się będzie w zawodach:      

    technik architektury krajobrazu
            z architekturą wnętrz,
            z florystyką,

    technik agrobiznesu
            z produkcją żywności ekologicznej,

     technik ochrony środowiska,

    technik ogrodnik
            z uprawą winorośli i winiarstwem.