Informacje

Opis szoły zawodowej

 W odpowiedzi na oczekiwania absolwentów szkół podstawowych, wprowadzono na kierunku ekonomika i organizacja przedsiębiorstw specjalność marketing i managament w oparciu o autorskie programy nauczania. Konsekwencją realizacji programów wdrożeniowych było powołanie nowych szkół:
Liceum Handlowego,
Technikum 4-letniego, zawód:
technik eksploatacji pocztowo-telekomunikacyjnej oraz szkół policealnych.
W 2002 r. powstały szkoły ponadgimnazjalne:
Liceum Profilowane nr 2
profil ekonomiczno - administracyjny
profil zarządzanie informacją
Technikum nr 2
zawód: technik ekonomista
W ciągu 90 lat swej działalności szkoła zdobyła trwałe miejsce w historii Przemyśla. W szkole znalazło wykształcenie i pracę wiele pokoleń uczniów i nauczycieli. Dla wielu z nich szkoła ta stała się początkiem kariery naukowej czy też menadżerskiej.
W roku szkolnym 2007/2008 nastąpiło połączenie Zespołu Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu z Zespołem Szkół Ekonomicznych.
Od 1.IX.2007 r. obie szkoły funkcjonują jako jeden zespół, pod nazwą Zespół Szkół Ekonomicznych
im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Przemyślu przy ul. Dworskiego 25.