Informacje

Opis szoły zawodowej

 Nasze atuty
• uczymy zawodów poszukiwanych na rynku pracy
• szkoła z ponad 100-letnią tradycją
• realizujemy projekty unijne
• organizujemy praktyki krajowe i zagraniczne do Wielkiej Brytanii, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Grecji
• posiadamy nowoczesne pracownie
• wykwalifikowaną kadrę nauczycieli
• wycieczki szkoleniowe do instytucji i zakładów
• posiadamy dobrą lokalizację, łatwy dojazd
• szkoła jest przystosowana do kształcenia osób niepełnosprawnych
• uczniowie podnoszą swoje kwalifikacje w organizowanych dla nich kursach np. kelnerskim, barmańskim

Szkoła jest corocznym organizatorem etapu okręgowego "Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności". Kompleks szkolny składa się z trzech budynków: budynku głównego szkoły, pracowni zawodowych i internatu.
 W szkole znajdują się:
• nowoczesne laboratoria (analizy, mikrobiologii)
• pracownie specjalistyczne: gastronomiczne, ciastkarska, piekarska
• 2 pracownie matematyczne z tablicami interaktywnymi
• nowoczesne pracownie komputerowe z bezpłatnym dostępem do Internetu
• pracownia/studio fotograficzne
• "Firma symulacyjna" - skomputeryzowana pracownia do przedmiotów ekonomicznych
• biblioteka z bogatym księgozbiorem
• czytelnia z literaturą fachową
• Szkolny Klub Pracy
• sale gimnastyczne i siłownie
• gabinet dentystyczny i higienistki szkolnej
• sklepik z małą gastronomią
• muzeum mleczarstwa
• internat