Informacje

Opis szoły zawodowej

 Jesteśmy jedyną szkoła zawodową w Rzeszowie, która wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego jest członkiem Centrum Kształcenia Operatorów (CEKSO) działającego w ramach Doliny Lotniczej. Dzięki temu kształcimy specjalistów dla wiodącego na Podkarpaciu przemysłu lotniczego.
Szkole oraz CKP patronuje WSK "PZL- Rzeszów" S.A. Kształcenie oparte jest na programie modułowym opracowanym wspólnie z technologami WSK "PZL - Rzeszów" S.A.

Szkoła na wszystkich kierunkach kształcenia zapewnia uczniom atrakcyjne miejsca na odbywanie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych (CKP w Rzeszowie, WSK "PZL - Rzeszów", Politechnika Rzeszowska, Aeroklub Podkarpacki w Krośnie).

Zapewniamy:

    specjalistyczne dodatkowe zajęcia praktyczne branży mechanicznej i fryzjerskiej w profesjonalnych zakładach produkcyjnych i fryzjerskich
    udział w dodatkowych zajęciach "lotniczego języka angielskiego" prowadzonych przez zawodowych pilotów dla uczniów kierunków lotniczych
    udział w dodatkowych zajęciach języka angielskiego dla uczniów branży mechanicznej i fryzjerskiej
    możliwość bezpłatnego zdobycia uprawnień pilota szybowcowego III klasy (technik mechanik lotniczy, technik awionik)
    szkolenia organizowane przez WSK "PZL Rzeszów" S.A.
    koło PTTK "Rzep" - 2 razy w roku Rajd Mechanika
    udział w imprezach PTTK
    współpraca z firmami fryzjerskimi
    udział w szkoleniach, targach i konkursach fryzjerskich
    do dyspozycji uczniów jest biblioteka oraz czytelnia multimedialna, sale gimnastyczne, siłownia, boiska sportowe
    udział w programach unijnych: Comenius, Leonardo da Vinci, POKL - kurs szybowcowy