Informacje

Opis usługi

  • Od 100 zł dla wkładek zwykłych;
  • Od 130 zł dla zwykłych wpuszczanych i zwykłych nawierzchniowych;
  • Od 200 zł dla wkładek atestowanych;
  • Od 200 zł dla wpuszczanych klasy C;
  • Od 300 zł dla nawierzchniowych klasy C.

Kompleksowy koszt obejmuje: nowy zamek/wkładkę + usługę + dojazd