Vairāk informācijas

Profesionālās izglītības iestādes apraksts

Vispārīgās ziņas par skolu

  • Skolā ir 9 klases (164 skolēni) un 19 grupas (205 audzēkņi), kopā 369 audzēkņi.
  • Realizējam 4 vispārizglītojošās un 6 profesionālās izglītības programmas.
  • Strādā 42 pedagogi, no tiem 20 maģistri, 11 bakalauri un 5 LAK meistari.
  • 4. izglītības kvalitātes pakāpi ieguvis – 1 pedagogs, 3. – 23 pedagogi, 2. – 2 pedagogi.
  • 44 tehniskie darbinieki.