Vairāk informācijas

Profesionālās izglītības iestādes apraksts

Skolas ēka celta 1909.gadā (arhitekti N.Nords un A.Zakijevs) un ir vietējās nozīmes  arhitektūras piemineklis ( Nr. 7777).

Rīgas 3. arodskola dibināta 1946.gada 16.aprīlī  ar sākotnējo nosaukumu – Rīgas
12. arodskola. Šī skola tika izveidota ar mērķi radīt bāzes profesionālo mācību iestādi kvalificētu strādnieku sagatavošanai Rīgas Vagonu rūpnīcas vajadzībām.

1955.gada 31.augustā Rīgas 12.arodskola reorganizēta par  3.Tehnisko skolu. Šajā gadā ar Valsts Kinematogrāfijas Komitejas atbalstu skolā izveidota mācību bāze speciālistu sagatavošanai kinomehāniķa profesijā. Mācības šajā profesijā turpinās līdz 1991.gadam.

1963. gadā skola ir pārdēvēta par 8. Pilsētas profesionāli tehnisko skolu. 1966.gada 13.septembrī  skola atgūst nosaukumu –  3. Tehniskā skola.

1966. gadā uzsākta speciālistu sagatavošana rasētāja – kartogrāfa – ģeodēzista profesijā, kura 1993. gadā tika transformēta kā zemes mērnieka profesija. 2002.gada septembrī tiek pārtraukta šīs profesijas apguve.

1989.gada 3.janvārī skolai mainīts nosaukums  –  3.arodvidusskola.

Kopš 1993.gada 2.jūnija skolai ir  tagadējais nosaukums – Rīgas 3.arodskola.

Lai profesionālajā izglītībā nodrošinātu vienotas prasības kvalifikācijas piešķiršanā metinātāja profesijā, Izglītības un zinātnes ministrija 1994.gada 1.jūnijā izveido Rīgas 3.arodskolas Metinātāju mācību un eksaminācijas centru.

Lai  sniegtu iespēju jauniešiem apgūt metinātāja profesiju arī valsts reģionos,  skola no 2000.gada līdz 2013.gadam dažādos laika posmos sadarbojās ar profesionālās izglītības mācību iestādēm Daugavpilī, Liepājā un Valmierā, kur bija atvērtas skolas Metinātāju mācību un eksaminācijas centra filiāles un Rīgas 3.arodskolas izglītojamo mācību grupas apguva rokas lokmetinātāja (MMA) un lokmetinātāja ar mehanizēto iekārtu aktīvās  gāzes vidē (MAG) profesiju.

Kopš 1998.gada skola veiksmīgi sadarbojas ar Vācijas metināšanas un citu radniecīgo procesu apvienību (DVS) metinātāju apmācībā un atestācijā atbilstoši standartam
EN 287-1 prasībām. DVS ir sertificējusi Rīgas 3.arodskolu kā DVS izglītības iestādi saskaņā ar DIN EN ISO/IEC 17024 prasībām, tādējādi atzinusi, ka izglītības iestāde atbilst visām personāla, aprīkojuma un telpu kvalitātes prasībām, kas nepieciešama augsta kvalitātes līmeņa izglītībai un pārbaudei.

2006.gada decembrī skolas administrācija pieņem lēmumu par kvalitātes vadības sistēmas (KVS) izstrādāšanu un ieviešanu skolā. Sadarbībā ar SIA „Zygon Baltic Consulting” konsultantu un skolas darbinieku aktīvu līdzdalību kvalitātes vadības sistēma drīz vien ir izstrādāta digitāli interaktīvās vadības sistēmas vidē (DIVS). 2007.gada 8.jūlijā  starptautiskās sertifikācijas institūcijas  „Bureau Veritas Latvia” auditori atzina, ka Rīgas 3.arodskolas vadības sistēma ir atbilstoša ISO standarta 9001 „Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības”  prasībām. Sertificētas skolas darbības sfēras: Profesionālās izglītība. Metinātāju atestācija un pāratestācija. Mācību kursu organizācija.  Atkārtota KVS pārsertifikācija ir pierādījusi sistēmas ilgtspējīgu darbību.

Skola profesionālajā izglītībā piedāvā apgūt metālapstrādes profesijas – atslēdznieks, virpotājs, rokas lokmetinātājs (MMA), lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG) un profesiju lietvedis.

Kopš 1989. gada skolu vada direktors Voldemārs Leitāns – pedagoģijas maģistrs, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris.