Vairāk informācijas

Pakalpojuma paraksts

Mācību programmas ietvaros, jaunietis apgūst:

Materiālu mācību

Mēbeļu konstruēšanu

Rasēšanu

Mozaīku un kokgriešanu

Galdnieka darba tehnoloģijas

Krāsu mācību un kompozīciju

Datortehniku

Speciālo zīmēšanu

Darba aizsardzību

Elektrotehniku