Apie

Profesinio mokymo įstaigos apibūdinimas

Mokyklos pagrindinė veiklos rūšis - profesinis mokymas. 

Šiuo metu mokykloje mokymas vykdomas pagal 10 pirminio profesinio mokymo programų: su nebaigta pagrindinio ugdymo programa – žemės ūkio gamybos verslo darbininko; su pagrindiniu išsilavinimu: floristo, prekybos įmonių vadybininko padėjėjo, technikos priežiūros verslo darbuotojo, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo; su viduriniu išsilavinimu: apskaitininko ir kasininko, automobilių mechaniko, smulkiojo verslo organizatoriaus, žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo, floristo.

Mokykla dar turi patvirtintas šias profesinio mokymo programas: mokiniams su pagrindiniu išsilavinimu: apdailininko (statybininko), automobilių mechaniko, kaimo verslų darbuotojo, ekologinio ūkio darbuotojo, sekretoriaus, miško darbininko; su viduriniu išsilavinimu: apdailininko (statybininko).

Mokykloje šalia profesinių kompetencijų mokiniams suteikiamos žinios, mokėjimai ir įgūdžiai pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Kvalifikacijos pažymėjimai, brandos atestatai, profesinio bei mokymosi pasiekimo pažymėjimai išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais.