Apie

Profesinio mokymo įstaigos apibūdinimas

Viešoji įstaiga Kretingos technologijos ir verslo mokykla įsteigta dar 1972 m., kaip 21-oji kaimo profesinė mokykla. Pagrindinė įstaigos veiklos sritis – švietimas, pagrindinė švietimo veikla – profesinis mokymas, todėl vykdydama numatytą veiklą įstaiga siekia tenkinti viešuosius interesus, padėti asmeniui įgyti kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje. Mokykla turi licenciją vykdyti 18 formaliojo pirminio profesinio mokymo programų ir 12 tęstinio mokymo programų. Mokykloje, atsižvelgiant į mokinių poreikius, organizuojamas neformalus švietimas, veikia meninės krypties, sportiniai bei specialybės būreliai. Šiuo metu (2017-2018 m. m.)mokykloje mokosi 297 mokiniai, kurie siekia įgyti virėjo, automobilių mechaniko, technikos priežiūros verslo darbuotojo, suvirintojo, logisto ekspeditoriaus ir dekoratyvinio apželdinimo verslo darbuotojo specialybes.