Apie

Profesinio mokymo įstaigos apibūdinimas

Mokyklos vizija – Moderni, šiuolaikinė, atvira naujovėms, nuolat besimokanti  ir lyderiaujanti mokykla, kurios paruošti specialistai geba integruotis į dinamišką darbo rinką.

Mokyklos misija – teikti kokybišką profesinį ir bendrąjį ugdymą, formuoti darbo rinkai paklausų ir vertybėmis besivadovaujantį specialistą.

Mokyklos filosofija – veiklą grįsti demokratijos principais, bendradarbiavimu ir pasitikėjimu, kūrybiškumu ir nuolatiniu atsinaujinimu, krikščioniškomis vertybėmis ir nuostatomis.

Mokyklos strateginis tikslas: kurti patrauklią ir skatinančią mokytis visą gyvenimą mokymosi aplinką, užtikrinti profesinio mokymo patrauklumą, lankstumą ir kokybę.

Paslaugos