Apie

Profesinio mokymo įstaigos apibūdinimas

Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras – senas ir gilias mokymo tradicijas turinti ir puoselėjanti profesinio mokymo įstaiga. Mokymas vykdomas pagal formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas.